Šta je računovodstvo?

Odlučila sam da prvo pišem o računovodstvu, da se upoznate sa računovodstvom, da razjasnite šta je računovodstvo, šta sadrži i čemu služi.

Računovodstvo je polje djelatnosti koje se bavi ispravnim i usaglašenim knjiženjem i dokumentacijom finansijskih transakcija. Računovodstvene aktivnosti uključuju:

 • knjigovodstvo
 • računovodstveno planiranje
 • računovodstvene analize
 • računovodstvene kontrole
 • računovodstveno informisanje.

Vrste računovodstva :

Računovodstveni proces usmjeren je na finansijsko računovodstvo čiji je krajnji proizvod finansijski izveštaj. Posmatrano s aspekta korisnika i s aspekta poslovanja, razlikuju se sledeće vrste računovodstva:

 • Finansijsko računovodstvo,
 • Računovodstvo troškova
 • Upravljačko računovodstvo

Finansijsko računovodstvo može se opisati kao „računovodstveni sistem koji obezbijeđuje kvantitativne informacije koje su potrebne prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja za eksterne korisnike.“

Suprotno tome, upravljačko računovodstvo predstavlja „računovodstveni sistem koji obezbjeđuje kvantitativne informacije za menadžere, koje su im potrebne u procesu planiranja i kontrole.“

Računovodstvo troškova obuhvata deo upravljačkog računovodstva i deo finansijskog računovodstva, i u tom kontekstu računovodstvo troškova opisuje kao računovodstveni sistem koji obezbjeđuje kvantitativne informacije menadžerima za planiranje i kontrolu, te utvđuje troškove proizvoda. Osnovni zadatak računovodstva za upravljanje kompanijom, jeste prikupljanje i obrada podataka finansijske prirode. Dobijeni finasijski podaci služe da informisu korisnike. Te su informacije sadržane u nizu finansijskih izvještaja od kojih temelj čine:

 1. Bilans stanja
 2. Bilans uspjeha (izvještaj o dobiti)
 3. Izvještaj o promjenama kapitala i
 4. Izvještaj o novčanim tokovima.

Velike firme zaposle Računovođu, on je uvek Šef računovodstva, i on organizuje računovodstvo. Njegova pozicija je jako bitna i od njega zavisi kakvo ćete računovodstvo imati, da li će dobro organizovati dostavu dokumentacije, da li će je uredno i ažurno čuvati, da li će porez biti ispravno obračunat, da li će završni račun na presek 31.12. objaviti stvarni rezultat Vaše firme. Vlasnik ili akcionari i mendžment firme sa ispravnim završnim računom imaju pravu sliku firme, i mogu da donose odluke planiranja i daljeg poslovanja .

Kod malih firmi, vlasnik je taj koji radi posao računovodstva, i zato mora imati dobar odnos prema knjigovodstvu.

Nastavak teksta je bitan za ljude koji počinju da rade!

Naši privrednici većinom misle da smo mi tamo neki knjigovodja, koga mora da plaća npr. 100e i on radi „tamo neke stvari’’ oko poreza za državu. Nažalost, pogrešno mišljenje i pogrešan pristup donose rezultat da i u budućnosti ostaje mala firma i ako ne ide unazad sa poslovanjem, sigurno neće ići ni napred. Naravno, postoji mišljenje šalterskih radnika (banaka, Opštine, Građanskog biroa, Centra za socijalni rad… čast izuzecima), koji uporno od kako sam počela raditi do danas, a tako će i dalje biti, uče moje klijente da taj neki knjigovodja mora sve da radi za 100e za Vašu firmu (popunjava naloge, vodi računa o Vašim obavezama, sravnjava kartice, pise potvrde, odluke, ugovore, podsjeća Vas da platite kredit, da ne zaboravite da pođete po doznake jer ćete izgubiti refundaciju, i ostalo …ima sigurno još dosta toga, a da trenutno ne mogu da se setim) E NIJE TAKO…

Ti si vlasnik tvoje firme i Ti misliš o obavezama tvoje firme. Danas je vrijeme velike konkurencije i ne možeš da budeš samo gazda. A ako to želis, moraš da radis i plaćaš ljude. Naravno, to rijetko ko može da priušti ako ima mali biznis. U poslovnom svijetu danas često postoji određeni mentalitet lakta. Sve je u ostvarenju ciljeva kompanije – po svaku cijenu. Ubjeđena sam da kompanije mogu da rastu održivo i efikasno bez laktanja. Uspjeh kompanije se zasniva na uspjehu njenih kupaca, klijenata. Vjerujem da kompanije mogu da rastu srcem i vjerom u uspjeh! Klijenti naše Agencije dobijaju maksimalnu podršku pri registraciji firme, svako od nas ne štedi svoje vrijeme i znanje da maksimalno pomogne novootvorenim firmama da počnu da rade na ispravan način i ubrzo se radujemo zajedno prvim rezultatima!

Nadam se da ste razumijeli šta je računovodstvo, da je poželjno da imate određeno predznanje pre avanture –Registracija firme, a u slijedećem tekstu cu Vam razjasniti ko je Računovođa, a šta je knjigovodstvo. Ukoliko ipak imate nejasnoća pišite i pitajte!